برچسب موضوع: بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده

  • بند 6 ماده ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)