برچسب موضوع: شاخص تورم بانک مرکزی

  • شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)