برچسب موضوع: ماده قانون تخلف انتظامی

  • ماده قانون تخلف انتظامی قاضی برای شکایت در دادسرای انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشوری اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و غیره
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)