برچسب موضوع: ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری

  • ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای حکم مورد اعتراض
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)