برچسب موضوع: ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری

  • ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای حکم مورد اعتراض
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)