AminDVM

پاسخ های ارسال شده در انجمن

در حال نمایش 4 نوشته (از کل 4)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • در پاسخ به: زمان اعلام قبول موقوف علیه در عقد وقف #94885
  آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
  • مشارکت‌کننده
   تاریخ عضویت: 2022/05/04

   “کودکان یتیم” که همان کودکان بی سرپرست تحت پوشش خیریه میباشند که البته تعداد  و نامشان ثابت نبوده و مانند اعضای یک کتابخانه کم و زیاد میشوند.

    

   یکی ازخیریه ها در وزارت کشور به ثبت رسیده، شماره ثبت دارد و دیگری سالهاست بدون ثبت در نهاد دولتی مربوطه بی نام و نشان برای کمک به نیازمندان از جمله ایتام فعالیت میکند.

   امتیاز شما به مطلب

   جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
   در پاسخ به: مطالبه وجه التزام قراردادی از وارث #94884
   آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
   • مشارکت‌کننده
    تاریخ عضویت: 2022/05/04

    رای دیوان عالی کشور
    اگرمدیون بعنوان نذرملتزم گرددکه (هرگاه درانقضای مدت یکسال طلب دائن راندادتاادای دین هرماه مبلغی ضمیمه اصل طلب نموده تسلیم نماید)بموجب عبارت مذکوردرصورتی که درزمان حیات مدیون موعدادای طلب رسیده ونداده باشدتامدتی که حیات داشته ودین رانپرداخته نسبت به وجه التزام مدیون خواهدبودکه بایدازترکه اوداده شودوراجع به مدت بعداز وفات اوچون نذروالتزام بعنوان فعل ونظیرشرط فعل است شامل ورثه مدیون نبوده وآنهاراملتزم نمی نمایدودین متوفی هم نشده بوده تابه ترکه تعلق گیرد بنابراین نمی توان ورثه رابه ادای وجه التزام ازتاریخ فوت مورث به بعد محکوم نمود.
    حکم شماره 375-28/2/16شعبه 4

    مرجع :
    مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
    ازسال 1311 تاسال 1330
    تالیف : احمدمتین
    اسفندماه 1330

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
    در پاسخ به: اعتبار صلحنامه مقدم بر عقد بیع #94883
    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
    • مشارکت‌کننده
     تاریخ عضویت: 2022/05/04

     به فرض عدم ایراد در قرارداد مقدم (بیعنامه)، وقتی که قرارداد موخر( صلحنامه امضا شده به موجب وکالت از فروشنده ) در دعوای الزام به تنظیم سند مورد اسناد قرار گرفته است، هنوز امکان استناد به قرارداد مقدم (بیعنامه) هست؟

     قرارداد موخر (صلحنامه) با ارایه صلحنامه صوری توسط خوانده دعوا مورد چالش قرار گرفته است.

     با تشکر

     امتیاز شما به مطلب

     جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
     در پاسخ به: حکم معامله ای که خریدار سندش را امضاء نکرد #94882
     آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
     • مشارکت‌کننده
      تاریخ عضویت: 2022/05/04

      قرارداد صلح بوده است و در قسمت وحه المصالحه “مبلغ ….نقدا پرداخت شده” درج گردیده است.

      مقصود از وکالت این است که فروشنده وکالت رسمی جهت خرید ملک از خریدار نداشته ولی بجای ایشان امضا زده است.

      امتیاز شما به مطلب

      جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
     در حال نمایش 4 نوشته (از کل 4)