فهرست موضوعی
فهرست موضوعی

فهرست موضوعی مطالب و نحوه استفاده از آن

به نام جهاندار دادگر

پیشتر در خصوص  محتوای سایت قضاوت آنلاین  نکاتی بیان شد. این محتوی شامل موضوعات متنوع حقوقی بوده که در دسته بندی های مشخص و معین زیر جای دارد. با توجه به انتشار اولین پست با عنوان «سرآغاز فعالیت وب سایت قضاوت آنلاین» طبیعی است که در زمان تهیه این راهنما، تنها فهرست هایی که از اولویت برخوردار می‌باشند، دارای مطالب موضوعی باشد اما بخشی های دیگر نیز در طول فعالیت تکمیل می‌شود تا تمامی دسته‌ها و زیر دسته‌های آن دارای مطالب اختصاصی خود خواهد بود.

دسته بندی موضوعی مطالب سایت

فهرست دسته‌ها و زیر دسته‌های سایت به ترتیب حروف الفبایی به شرح زیر می‌باشد. به منظور تمییز دسته‌های و زیر دسته های فعال از غیرفعال، بخش‌های فعال دارای لینک به صفحه متناظر خود می‌باشد.

آرای قضایی

این بخش در آغاز شامل آرای وحدت سال تأسیس سایت است اما به مرور آراء سنوات قبل هم درج خواهد شد. این آراء در دو زیر دسته حقوقی و کیفری جای می گیرد. بنا داریم به مرور زمان، کلیه آرای صادره در هر دو بخش پیش‌گفته، به همراه تعیین ناسخ و منسوخ هریک با امکان جستجوی شماره رأی و تاریخ آن فراهم شود. همچنین گزیده‌ آراء مراجع قضایی کشور اعم از قرارهای دادسراهای عمومی، انقلاب و تخصصی، احکام محاکم قضایی اعم از دادگاههای بدوی، تجدیدنظر که واجد ویژگی ذکرشده باشد هم منتشر شود. این دسته شامل زیر دسته‌های زیر است:

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آرآء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای شعب دیوان عدالت اداری

آراء محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر

آراء محاکم کیفری بدوی و تجدیدنظر

قرارهای نهایی دادسرا

امتیاز شما به مطلب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران