خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی نیستند (رأی وحدت رویه ۳۶۵)

آرای دیوان عدالت اداری

ممنوعیت پزشکان عمومی در استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 365 مورخ 8 خرداد 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »

عدم درج مبلغ حق الوکاله وکیل در قرارداد وکالت که منجر به عدم الصاق تمبر مالیاتی به وکالتنامه شود، از موارد صدور اخطار رفع نقص مدیر دفتر است (آرای وحدت رویه ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵)

آرای دیوان عدالت اداری

با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و تبصره آن ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد وکالت و عدم ابطال تمبر ماللیاتی چیست؟

بیشتر بخوانید »

فهرست موضوعی آراء قضایی و اداری

فهرست موضوعی

فهرست موضوعی آرای قضایی و اداری به صورت الفبایی تنظیم گردید و عناوین آرای هر موضوع نیز در ذیل آن آورده شد تا دسترسی به هریک به سهولت مسیر شود.

بیشتر بخوانید »