آرشیو تگها: آزمون وکالت

فایل ویدیویی بررسی و پاسخ به سئوالات آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت 1393، دکتر شادی عظیم زاده

دکتر شادی عظیم زاده

قضاوت آنلاین: خانم دکتر شادی عظیم زاده، مدرس مؤسسه دوراندیشان، سئوالات درس های آیین دادرسی کیفری،مومی و اختصاصی را مورد برری قرار می دهد

بیشتر بخوانید »