آرشیو تگها: آیین نامه های اجرایی قوانین

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب 1368 هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

با لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، انگشت نگاری عمومی تابع آیین نامه اجرایی قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب 1368 شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه 1361 هیأت وزیران

بی سیم

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 13 بهمن 1361 هیأت وزیران از مهمترین مقررات ناظر بر استفاده از سیم است.

بیشتر بخوانید »