آرشیو تگها: ابطال وکالت نامه

ابطال وکالت نامه

دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالتنامه رسمی انکار مندرجات سند رسمی محسوب و به استناد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مسموع نیست؟

بیشتر بخوانید »