آرشیو تگها: اثر امضاء در سند

اعتبار حقوقی چک بدون امضاء و تکلیف بانک نسبت به آن (نظریه مشورتی شماره 2934 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: چنانچه چک فاقد امضاء صاحب حساب مورد انتفال قرار گیرد، این چک به فقدان امضاء قابل انتساب به صاحب آن نبوده و بانک نباید گواهی عدم پرداخت صادر نماید.

بیشتر بخوانید »