بایگانی برچسب: اثر عفو رهبری

سابقه محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم مفسد فی الارض در مواد مخدر است (رأی وحدت رویه ۸۲۶)

طبق رأی وحدت رویه شماره 826-1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم افساد فی الارض در مواد مخدر است.

ادامه نوشته »

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات موضوع قانون اخف لاحق (رأی ۷۸۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات برای اعمال قانون اخف لاحق به موجب رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات موجود حکم است.

ادامه نوشته »