آرشیو تگها: اثر عفو رهبری

سابقه محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم مفسد فی الارض در مواد مخدر است (رأی وحدت رویه ۸۲۶)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

طبق رأی وحدت رویه شماره 826-1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم افساد فی الارض در مواد مخدر است.

بیشتر بخوانید »

اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی (رأی شماره ۸۱۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی به مجازات تعزیری در رأی وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/5/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد.

بیشتر بخوانید »

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات موضوع قانون اخف لاحق (رأی ۷۸۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات برای اعمال قانون اخف لاحق به موجب رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات موجود حکم است.

بیشتر بخوانید »