آرشیو تگها: اجراییه ثبتی

اجراییه ثبتی

شرط عدم پرداخت هزینه اجرای اسناد رهنی و ذمه ای (رأی وحدت رویه ۵۶۵۱)

سازمان ثبت احوال کشور

شرط وصول هزینه اجرای اسناد رهنی و ذمه ای موضوع ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجری اجراییه است.

بیشتر بخوانید »