آرشیو تگها: احضاریه متهم

تشریفات احضار رئیس شخص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم (بخشنامه ۷۷۸۰۹)

بخشنامه های اجرایی

بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم در اجرای مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16 شهریور 1368 رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »

تاریخ نویسی نوین در ابلاغ احضاریه متهم، علیرضا مرادی

خاطره

تاریخ نویسی نوین در ابلاغ احضاریه به متهم خاطره قضایی دوره قضاوت علیرضا مرادی در اهمیت توجه به امر ابلاغ از سوی ضابطین دادگستری در قضاوت آنلاین منتشر شد.

بیشتر بخوانید »