آرشیو تگها: احمد صدر حاج سيدجوادي

اختلاس همبازی های پوکر شاه

خاطره

گرچه نفوذ صاحب منصبان و وابستگاه به قدرت های سیاسی در نوک پیکان قضاوت قرار دارد اما آنچه در حافظه تاریخی می ماند، نحوه برخورد قضات محاکم با این افراد است.

بیشتر بخوانید »