آرشیو تگها: اختلاف در صلاحیت دادگاه و اداره ثبت احوال

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه (رأی وحدت رویه ۷۴۸)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاين:صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است اما دعواي شخص فاقد شناسنامه بر الزام اداره فوق به صدور شناسنامه در صلاحيت داگستري است.

بیشتر بخوانید »