آرشیو تگها: اختلاف در صلاحیت کیفری

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی وحدت رویه ۷۲۱)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی، محل حدوث نتیجه و محل اقامت شاکی به عنوان مخاطب تماس بوده که گوشی را بر می دارد نه محل اقامت شخص مزاحم و متهم.

بیشتر بخوانید »