آرشیو تگها: ادله اثبات دعوای کیفری

اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی

نشست قضايی قضات دادگستری

امکان اثبات جرم شرب خمر با علم قاضی مستند به نظریه پزشکی قانونی، نتیجه مثبت تست الکل سنج تنفسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده

بیشتر بخوانید »

شهادت شهود باید از جهت مصادیق و الفاظ توهین و فحاشی با اظهارات شاکی منطبق باشد

شعبه دادگاه

هرگاه شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات جرم کیفری باشد، جزئیات اظهارات شاکی باید با جزئیات شهادت شهود منطبق باشد در غیر این صورت قابل استناد نخواهدبود. لذا در جرم توهین اگر اظهارات شاکی بطور کلی بر وقوع فحاشی بوده اما شهود به مصادیق و الفاظ آن شهادت دهند، نمی توان به عنوان دلیل توهین به آن استناد کرد.

بیشتر بخوانید »

اثبات سرقت کیف با تهدید و عنف با سوگند شاکی

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

اثبات جرم سرقت با تهدید و عنف با سوگند شاکی در فرضی که تنها دلیل مثبت وقوع جرم سرقت تعزیری و شناسایی هویت متهم سوگند شاکی باشد ممکن است؟

بیشتر بخوانید »

اظهارات، اعتراف و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، دلیل اثبات جرم وی نیست

شعبه دادگاه

در ادله اثبات دعوای کیفری، نکته مهم این است که آیا اظهارات، اعترافات و اقرار یک متهم به ارتکاب جرم می تواند دلیل اثبات جرم متهم دیگر تلقی شود؟

بیشتر بخوانید »

قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: در قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه از ادله اثبات جنایت است ولی تنها یکی از ادله خاص در قتل و جرح بوده و در صدمات موجب تغییر رنگ قابل استناد نیست.

بیشتر بخوانید »