آرشیو تگها: اذن ساده

ماهیت حقوقی اذن در ساخت خانه

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا اذن به دیگری در ساخت خانه در ملک خود، موجد حق انتفاع است و بر خلاف اذن ساده تا زمان بقاء خانه قابل رجوع نیست یا تنها اذن ساده بوده و مالک حق رجوع دارد؟

بیشتر بخوانید »