آرشیو تگها: ارجاع پرونده به ميانجيگر

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه

میانجیگری

قضاوت آنلاین:میانجیگری موضوع ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اولین بار در نظام قضایی ایران قانونمند گردید و از تاریخ 1394/9/8 قابلیت اجرایی یافته است.

بیشتر بخوانید »