آرشیو تگها: ارکان جرم تظاهر به وکالت

محل وقوع جرم تظاهر به وکالت بدون داشتن پروانه و دخالت در آن

آراء دادگاه کیفری

با توجه به جرم تظاهر به وکالت و مداخله در آن به شرح ماده 55 قانون وکالت آیا باید با حضور در یکی از مراجع قضایی باشد یا خارج از آن نیز مصداق دارد؟

بیشتر بخوانید »