آرشیو تگها: ازدواج سفید

غلیظ میثاق از اوج تا حضیض

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: بعد از الزام زوجه به تمکین خاص، سه نوع رابطه متصور است که در صورت شقاق، خدشه به آن روابط وارد شده، به نحوی که تمکین نوعی جفا به زوجه و شریعت است.

بیشتر بخوانید »