آرشیو تگها: اساتید حقوق ایران

محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک

محمد علی فروغی

بیوگرافی و رزومه محمدعلی فروغی ملقب به ذکاء الملک وزیر دادگستری، قاضی دیوان عالی تمیز، نویسنده و مدرس، آشنایی با تحصیلات و آثار تألیفی ایشان

بیشتر بخوانید »

دکتر رضا نوربها

دکتر رضا نوربها

بیوگرافی و رزومه دکتر رضا نوربها استاد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری، آشنایی با تحصیلات و اخذ مدارک علمی و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

محمد علی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی

بیوگرافی، شرح حال و رزومه دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و نوجوانان و جامعه شناسی جنایی و آشنایی با آثار و تألیفات وی

بیشتر بخوانید »

دکتر پرویز علوی

دکتر پرویز علوی

شرح حال و رزومه دکتر پرویز علوی استاد حقوق بین الملل و وکیل پایه دادگستر و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »