آرشیو تگها: اسباب سقوط مجازات

اقرار متهم به وقوع جرم، توبه محسوب و با احراز توبه در جرائم درجات 6،7 و 8 مجازات ساقط می شود

شعبه دادگاه

هرگاه در جرائم درجات شش، هفت و هشت، متهم اقرار به وقوع و به صراحت توبه کند یا مقام قضایی اقرار وی را توبه قلمداد نماید، مجازات کیفری ساقط می شود.

بیشتر بخوانید »