آرشیو تگها: استاد جرم یابی

زندگی نامه دکتر سعید حکمت، استاد پزشکی قانونی

دکتر سعید حکمت

قضاوت آنلاین: دکتر سعید حکمت از اساتید پیش‌کسوت در علوم پزشکی قانونی، جرم شناسی و رئیس مرکز پزشکی قانونی وزرات دادگستری در زمان وزارت عبدالعلی لطفی است.

بیشتر بخوانید »