آرشیو تگها: استاد جلال الدین همایی

زندگی نامه جلال الدین همایی شیرازی اصفهانی؛ مدرس اصول، فقه و حقوق

جلال الدین همایی شیرازی اصفهانی

قضاوت آنلاین: استاد جلال همایی شیرازیT مدرس عربی، فقه، منطق، فلسفه در مدرسه صارمیه اصفهان و مدرسه عالی حقوق بود که فقه را بدون دریافت اجرت و مزد تدریس می کرد.

بیشتر بخوانید »