آرشیو تگها: استاد حقوق بین الملل

دکتر هدایت الله فلسفی

دکتر هدایت الله فلسفی

بیوگرافی دکتر هدابت الله فلسفی استاد حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، آشنایی با نحوه کسب مدارج علمی و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »

دکتر بهشید ارفع نیا

استاد دکتر بهشید ارفع نیا

شرح حال و رزومه دکتر بهشید ارفع نیا، استاد حقوق بین الملل و نویسنده کتب و مقالات حقوقی، آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

دکتر پرویز علوی

دکتر پرویز علوی

شرح حال و رزومه دکتر پرویز علوی استاد حقوق بین الملل و وکیل پایه دادگستر و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »