آرشیو تگها: استاد حقوق تجارت

زندگی نامه دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه، استاد حقوق تجارت و اقتصاد

دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحمید معظمی زنگنه دارای لیسان حقوق و دکتری علم اقتصاد و مدرس حقوق تجارت دانشکده حقوق تهران با شلیک گلوله دانشجوی خود گشته شد.

بیشتر بخوانید »