آرشیو تگها: استاد حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر رضا نوربها

دکتر رضا نوربها

بیوگرافی و رزومه دکتر رضا نوربها استاد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری، آشنایی با تحصیلات و اخذ مدارک علمی و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

محمد علی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی

بیوگرافی، شرح حال و رزومه دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و نوجوانان و جامعه شناسی جنایی و آشنایی با آثار و تألیفات وی

بیشتر بخوانید »