آرشیو تگها: استاد حقوق کیفری

زندگی نامه دکتر ابوالقاسم گرجی، استاد حقوق خصوصی و کیفری

دکتر ابوالقاسم گرجی

قضاوت آنلاین: دکتر ابوالقاسم گرجی علم را از مکتب آغاز کرد. نزد بزرگان فقه و اصول نجف تحصیل نمود و به درجه اجتهاد رسید. بعداً توانست دکتری حقوق خصوصی اخذ کند.

بیشتر بخوانید »