آرشیو تگها: استاد فقه

زندگی نامه سید محمد مشکوه، استاد اصول، فقه و علوم دینی

سید محمد مشکوه

سید محمد مشکوه اهل بیرجند خراسان است که به درجه اجتهاد رسید. وی مدرس فقه، اصول و علوم دینی در مدرسه عالی سپهسالار و دانشکده حقوق تهران، دانشکده حقوق دانشگاه ملی بود. کتاب های «کلمه التوحید» به فارسی و «اسفار» به عربی از آثار بجای مانده از این استاد می باشد.

بیشتر بخوانید »

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی فرزند آیت الله حاج شیخ محمد، دانشمندی متواضع و از مدرسان عالی حقوق دانشکده حقوق و دارای 17 اثر تألیفی در حقوق ، فلسفه و مذهب است.

بیشتر بخوانید »

دکتر سید مصطفی محقق داماد

دکتر سید مصطفی محقق داماد

شرح حال و زندگی نامه دکتر سید مصطفی احمد آبادی معروف به محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، اسلام پژوه و استاد فلسفه و سياست، شاگرد و دوست استاد مرتضى مطهرى

بیشتر بخوانید »