آرشیو تگها: استاد مقتول حقوق

دکتر محمد صفدری

دکتر محمد صفدری

دکتر محمد صفدری دارنده نشان علمی، مدرس حقوق بین الملل و رئیس دفتر دکتر موسی عمید که به دست یکی از دانشجویان معترض به نتیجه امتحانی به قتل رسید.

بیشتر بخوانید »