آرشیو تگها: استعلام ثبتی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

سند مالکیت

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور ایجاد سهولت در تنظیم سند رسمی انتقال اموال اعم از منقول غیرمنقول در 1385 تصویب شد.

بیشتر بخوانید »