آرشیو تگها: اسناد دولتي سري

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورا

افشاء اسرار و اطلاعات

یکی از مهمترين قانون کیفری که علاوه بر تعریف هر یک از انواع اسناد دولتي، اسناد دولتی سري و محرمانه به جرم انگاري افشاء اين نوع از اسناد می پردازد.

بیشتر بخوانید »