آرشیو تگها: اصلاح دادنامه

ممنوعیت تشدید مجازات جزای نقدی به حبس

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات جزای نقدی حکم بدوی را به مجازات حبس تشدید کند یا خیر؟

بیشتر بخوانید »