آرشیو تگها: اصول دادرسی

اصول دادرسی

تشریفات دادرسی در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه ۱۲۳۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از تشریفات دادرسی در تبصره 1 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات شرایط شکلی دادرسی، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است.

بیشتر بخوانید »