آرشیو تگها: اعاده دادرسی کیفری

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم قائم به شخص ایشان نیست (رأی وحدت رویه ۸۲۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم برابر رأی وحدت رویه 825-1401/7/26 قائم به ایشان نبوده و معاون وی و دادیار مجری حکم نیز چنین حقی دارد

بیشتر بخوانید »

شرایط دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری (رأی وحدت رویه ۷۴۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: صدور دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان عالی کشور مستلزم وجود شرایطی مقرر در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در تقاضای اعاده دادرسی و دلایل آن است.

بیشتر بخوانید »