آرشیو تگها: اعتراض به رأی کمیسیون آب

مرجع اعتراض شرکت آب منطقه ای استان به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی (رأی وحدت رویه ۷۹۲)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی برابر رأی وحدت رویه 792 هیأت عمومی است.

بیشتر بخوانید »

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

قوانین و مقررات آب و فاضلاب

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13 تیر 1389 مجلس شورای اسلامی ناظر به چاه های فاقد پروانه چاه آب کشاورزی

بیشتر بخوانید »