آرشیو تگها: اعتراض به عملیات اجرایی

تنظیم وکالت بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت است

شعبه دادگاه

اعتراض به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته و اثر تنظیم سند وکالت بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت ملک موضوع وکالت از سوی موکل به وکیل در آن

بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

سند مالکیت

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ‌مصوب 27 شهريور ماه 1322 مجلس ناظر به اعتراض دستور اجرای ثبت و عملیات اجرای ثبتی است.

بیشتر بخوانید »