آرشیو تگها: اعتراض به قرار رد دادخواست

فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (رأی وحدت رویه 793)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 793 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

بیشتر بخوانید »