آرشیو تگها: اعتراض شخص ثاث به حکم ورشکستگی

تاریخ اعتراض به حکم ورشکستگی (رأی وحدت رویه ۷۸۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 789-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ اعلان آن است.

بیشتر بخوانید »