آرشیو تگها: افشای اسرار مالی

قانونی شدن افشاء اطلاعات مالی مردم

افشاء اسرار و اطلاعات

الزام تمامی بخش های دولتی و غیردولتی به ارائه اطلاعات شفاف مالی،پولی و اعتباری،معاملاتی، سرمایه ای و ...اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید »