آرشیو تگها: اقرار به نسب

اقرار به ابوت موجب بی اعتباری آزمایش DNA است

اقرار به ابوت موجب بی اعتباری آزمایش DNA است

قضاوت آنلاین: در صورت تولد طفل در زمان زوحیت و اقرار زوج به ابوت خود به نسبت این طفل،نفی ولد بعدی زوج،هر چند مستند به آزمایش های دی ان ای باشد،مسموع نخواهد بود.

بیشتر بخوانید »