آرشیو تگها: اقرار وکیل علیه موکل

تنظیم سند توکیل در اقرار برای دعاوی و غیر دعاوی

کانون سردفتران و دفتریاران

آیا تنظیم سند توکیل در اقرار برای غیر دعاوی و وکالت وکیل دارای اختیار در دعاوی با تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مغایر ندارد؟

بیشتر بخوانید »