آرشیو تگها: الحاقات قانون مدنی

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مدنی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: قانون مدنی در ادوار قانونگذاری 6، 9 و 10 وضع شد اما برخی مواد آن در سال های 1348، 1361، 1370، 1381 و 1382 دستخوش اصلاحات و الحاقات و حتی نسخ شد.

بیشتر بخوانید »