آرشیو تگها: انتقال رسمی اموال

اختیاری شدن شدن اخذ کد رهگیری معاملات (رأی وحدت رویه 1218)

آرای دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در الزام طرفین به تنظیم مبایع نامه عادی و اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان

بیشتر بخوانید »