آرشیو تگها: انواع حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ ابلاغی رئیس جمهوری

منشور حقوق شهروندی تهرانی ها

قضاوت آنلاین: در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در بیست و نهم آذر ماه نود و پنج، با حضور رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان و غیره از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.

بیشتر بخوانید »