آرشیو تگها: انواع سامانه های قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

آیین نامه اجرایی انواع سامانه های مرتبط با قاچاق مانند سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا، سامانه جامع تجارت و ... توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »