آرشیو تگها: انواع عقود بانکی

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

مقالات حقوقی

آیا کرونا ویروس مصداق فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی است و متعهد می تواند از اجرای قرارداد بانکی خودداری کند یا به تعهدش عمل کند؟

بیشتر بخوانید »

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

قوانین و مقررات پولی و بانکی

از مهمترین قوانین بانکی در خصوص انواع عقود تسهیلات منعقده بانک ها با مشتریان خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362 است.

بیشتر بخوانید »